Monday, April 18, 2011

Apa itu Taubat Nasuha dan Bagaimana ingin melakukannya

Sesungguhnya tidak satu manusia pun di alam ini yang terbebas dari dosa walaupun kecil. Namun demikian Allah swt dengan rahmatnya kepada hamba-hamba-Nya selalu memberikan kepada mereka yang berbuat dosa kesempatan untuk bertaubat dari segala dosa dan kesalahan. Allah selalu membukakan pintu taubat-Nya bagi hamba-hamba-Nya yang mau bertaubat selama ruhnya belum berada di kerongkongan atau matahari terbit dari barat.
Taubat dari dosa menurut Al Ghozali adalah kembali kepada Sang Maha Penutup aib dan Yang Maha Mengetahui yang ghaib (Allah swt). Ia merupakan awal perjalan orang-orang yang berjalan, modal orang-orng sukses, langkah awal para pencinta kebaikan, kunci istiqomah orang-orang yang cenderung kepada-Nya, awal pemilihan dari orang-orang yang mendekatkan dirinya, seperti bapak kita Adam as dan seluruh para Nabi.(Ihya Ulumuddin juz IV hal 3)
Tentunya taubat seorang yang berdosa hendaklah dilakukan secara serius dan sungguh-sungguh bukan bertaubat kemudian dengan mudahnya dia mengulangi lagi perbuatan maksiatnya. Inilah yang disebut dengan Taubat Nashuha artinya taubat yang sebenar-benarnya, murni dan tulus, sebagaimana firman Allah swt,”Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuhaa (taubat yang semurni-murninya). Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia; sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan: "Ya Rabb Kami, sempurnakanlah bagi Kami cahaya Kami dan ampunilah kami; Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." (QS. At Tahrim : 8)
Dosa yang dilakukan seorang manusia baik yang terkait dengan Allah swt, seperti : tidak menjalankan perintah-perintah-Nya ataupun dosa yang terkait dengan manusia lainnya, seperti : mencuri harta bendanya dan lainnya, menuntutnya untuk melakukan taubat agar Allah swt memberikan ampunan kepadanya dan manusia yang dizhalimi tersebut memberikan pemaafan kepadanya.
Cara-cara melakukan taubat nashuha :
1. Meninggalkan kemaksiataan yang dilakukannya.
2. Menyesali perbuatannya.
3. Bertekad kuat untuk tidak mengulangi lagi selama-lamanya.
4. Jika terkait dengan hak-hak orang lain maka hendaklah ia mengembalikannya kepada yang memilikinya.


Saya mendapatkan ini dari sebuah laman web:
http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/tata-cara-taubat-nasuha.htm


Di laman web ini juga awak akan mendapatkan pelbagai soalan dan jawapan yang tertera ..
Feel free to browse that web ...

Tuesday, April 12, 2011

Cinta Kepada Ibadah

Sesungguhnya kamu adalah peribadi yang suci zahir batin. Ketika orang-orang kafir berbangga dengan tidak bersuci, ketika orang-orang yang jauh dari Islam membiarkan tubuh dan rambutnya terbuka, ketika bau keringat dan busuk tubuh mereka berhebus meskipun mereka menutupinya dengan semburan haruman berkualiti tinggi, ketika kemalasan dan kejahilian bersemayam dalam diri mereka, pada hati kamu hanya ada cahaya keimanan yang sentiasa melekat di lubuk jiwa. Bagaimana pun situasi yang mengelilingi, kamu tetap melaksanakan ibadah dan ibadah itulah yang membezakan kamu dengan wanita-wanita lain.

  Maka, kamulah muslimah yang sentiasa bangun pagi untuk mengusir syaitan dari diri kamu. Kemudian kamu berwudhu', menyucikan diri dengan semanagt dan penuh ketaatan. Ketika itulah kamu bersiap-siap bertemu dengan yang Maha Agung dan meraih kemenangan bersamaNya. Kamu serahkan kepadaNya segala urusan. Hanya kepadaNyalah kamu berlindung dan memohon pertolongan dari pelbagai golongan sesat. Kamu perbaharui tekad untuk sentiasa berjalan di jalan yang diberkati di atas jejak dan tuntutan para nabi, orang-orang yang soleh. Kamu ikuti jejak Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim a.s serta keluarga mereka seraya berdoa semoga rahmat dan berkah dari yang Maha Terpuji dan Maha Mulia sentiasa melimpah kepada mereka.
 
  Kekhusyukkan ibadah tidak memisahkan kamu dengan kehidupan sehari-hari. Ketika berada di jalan, kamu tundukkan pandangan dan hati suci kamu. Ketika masuk, keluar, pergi atau dalam keadaan bagaimana pun yang kamu ingat hanyalah Allah melalui zikir-zikir yang termetri dalam hati. Maka, setiap ucapan kamu adalah zikir, setiap diam kamu adalah berfikir.

  Kamu pun mendekatkan diri dan peekukuh ikrar keeratan hubungan kamu dengan Allah sebagaimana sifat malaikat, serta menjauhkan diri dari nafsu syahwat dan mendekatkan diri kepada Allah melalui puasa sunnah. Ketika Allah SWT melimpahkan rezeki, kamu akan mendermakan harta kamu tanpa mengharapkan pujian kerana kamu yakin bahawa harta tersebut hanya titipan dariNya. Harta itu kamu belanjakan di jalan yang benar dengan memberikan makanan kepada yang kelaparan, memberikan pakaian untuk menutup aurat kepada yang tidak berpakaian, memenuhi keperluan fakir miskin lainnya, atau membelanjakannya untuk jihad dan keperluan dakwah yang disertai keyakinan penuh akan pahala dan berkah dunia akhirat.

  "...Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, nescaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya (dirugikan)."
(al-baqarah:272)

  "...Dan perumpmaan oran-orang yang membelanjakan hartanya kerana mencari keredhaan Allah SWT dan untuk keteguhan jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buahnya dua kali ganda. Jika hujan lebat tidak menyiraminya, maka hujan gerimis (pun memadai). Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu perbuat."

Thursday, April 7, 2011

Rahsia dan Hikmah Sembahyang

Segala ibadah dalam Islam mengandungi rahsia dan hikmah yang besar dan amat berfaedah bagi yang mengerjakannya. Ibadah sembahyang yang merupakan seutama-utama ibadah mempunyai rahsia dan hikmah yang amat besar dan mendatangkan pengaruh dalam kehidupan seseorang Muslim, di antaranya ialah;

  • Dapat mengingatkan seseorang kepada Allah seperti hidupkan rasa takut kepada-Nya, menghidupkan rasa takut menambahkan rasa kebesaran, ketiggian dan keagungan Allah. Sembahyang pada hakikatnya sembahyang dapat menyuburkan pokok dan asas-asas tauhid di dalan jiwa seta haluskan jiwa dan menghaluskan budi pekerti insan. Di samping itu sembahyang juga merupakan tali penghubung yang menghubungkan antara para hambs dengan Allah melalui doa dan zikir yang dibaca ketika sembahyang.
  • Dapat mendidik dan melatih umat Islam menjadi orang yang tenang dan dapat menghadapi segala kesusahan denagn hati yang tenang di samping dapat menghilangkan sifat tamak. Sesunguhnya orang yang benar-benar mendirikan solat sekali-kali takut akan kemiskinan dan kepapaan dengan kerana banyak mengluarkan harta di jalan Allah. Justeru itu sembahyang dapat menguatkan istiqamah, menguatkan disiplin, hati-hati dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu amal kebajikan.
  • Dapat menghalang dari perkara-perkara keji dan mungkar. Sesungguhnya segala amalan dalam sembahyang menghidupkan di dalam diri dan jiwa manusia perasaan membesarkan dan mengagungkan Allah. Oleh itu perasaan inilah yang dapat menyelamatkan menusia dari melakukan maksiat dan taat kepada Allah.
         Seperti dalam firman Allah:
         "Sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah manusia berbuat perkara keji dan mungkar."
        
 "Hai anakku, dirikanlah sembahyang dan suruhlah orang berbuat yang baik dan laranglah berbuat yang jahat serta sabarlah atas cubaan yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu pekrjaan yang dicita-citakan."
  •    Dapat melatih dan mendidik ahli keluarga mencintai ibadah dengan mengharapkan keradhaan Allah.
     
       Seperti dalam firman Allah:
       Ya Tuhanku jadikanlah aku seorang yang mendirikan sembahyang begitu juga anak-anakku, ya
        Tuhan kami. Dan perkenankanlah doaku. 
  • Memperoleh Pembalasan Dan Anugerah Yang Baik Dari Allah. Allah SWT yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang sentiasa limpahkan anugerahNya kepada hamba-hambaNya yang taat mengrjakan segala perintahNya dengan tekun dan ikhlas dengan berapa darjat yang dikehendaki.